The Genealogical Society of South Africa
  • Home
  • Compendium
  • General Interest

Compendium

Familysearch Skakels/Familysearch Links

Ons het nou drie belangrike lêers met Familysearch.org skakels We now have 3 important files with FamilySearch links. The files are: 
1) References found on NAAIRS that may be online  - this file contains mostly collections indexed on NAAIRS, as well as other estate file links. Click on the link in 1)
2) Civil registrations etcf - birth, marriages and civil deaths - not indexed on NAAIRS. All provinces. Click on the link in 2)
3) Digitised films with random collections. Click on the link in 3) 

1) Verwysings op NAAIRS wat moontlik aanlyn beskikbaar is - hierdie lêer bevat meestal versamelings wat op NAAIRS indekseer is, en ander boedel lêer skakels. Klik op skakel 1)
2) Burgerlike Registrasies, ens. geboorte, huwelike, en burgelike afsterwes nie geindekseer op NAAIRS. Alle Provinsies. Klik op skakel 2
3) Gedigitiseerde films met lukrake versamelings - ook in PDF formaat.Klik op skakel 3.


Klik hier/Click here

Klik hier/Click here

Klik hier/Click here

Dankie aan Linda Farrel en Matthew Bode. 

Sterftekennisgewings en Boedelrekeninge - OVS

By hierdie skakel kan die eerste afdeling in wat mettertyd 'n reeks van geïndekseerde Vrystaatse boedellêers sal word, besigtig word. Die indeks is deur Jan van Jaarsveld opgestel. Hierdie dokument beslaan die indeksering van gegewens vervat in 104 boedelleers met betrekking tot inwoners van die Republiek Oranje Vrijstaat wat tussen 1846 en 1900 gesterf het. Die gegewens is ontrek uit mikrofilm no. 1367688 wat in die argief van "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" in Salt Lake City in die VSA geberg word. Volle erkenning word aan "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" wat die bron van die informasie is, verleen.

Klik Hier/Click Here

Voortrekker Troues-Jan van Jaarsveld

Jan van Jaarsveld het die lys van 52 huwellike wat skynbaar tussen 1838 - 1840 in die "laer" van Kommandant Generaal Andries Hendrik Potgieter voltrek is oorgeskryf uit die Huweliks Register van die Nederduits Hervormde Kerk te Potchefstroom. Volgens Ds Dirk van der Hoff is die lys opgestel uit "los bladsye" wat in 1853 deur "Ouderling Eloff" in Rustenburg ter hand gestel is. Afskrifte van die oorspronklike bladsye is aan die einde van die dokument aangeheg.
Klik hier om die Register te sien

Different perspectives in researching Genealogy

Abrie de SawrdtAbrie de Swardt, the chairman of the Southern Cape Branch of the GSSA investigated varoius approchaes for researching family. He mentions a familiy heirloom that can bring to the fore the lineage of a family linked to a timeline. Then we find how history linked with politics can bring to bear how families link, sometimes as opponents and then how sport allows one to delve into the family register of specific families and the role of DNA in bringing to bear famous sport personalities. Indeed a thought provoking article.
Click to read more

  • 1
  • 2